Föräldrar ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande genom:

  • Föräldrar forum
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Vårfest
  • Vårutflykt för alla barn, föräldrar och personal
  • Höstfest
  • Julfest
  • Workshop/ tema dagar