inskolning

På Rayan förskolan har vi en noggrann planering inför inskolningen, föräldrarna får information inför inskolningen i god tid. Första dagen skriver vi alla uppgifter som vi behöver som telefonnummer och adress. De som går i skolan eller jobbar lämnar in ett schema till förskolan.

Inskolningen varar under två veckors tid, där vi tillsammans ska underlätta barnets behov av trivsel samt trygghet på förskolan. Vissa barn är i behov av mer tid än andra barn. Sjukdom av barn kan vara en orsak till att vi förlänger inskolningstid. Vi erbjuder även föräldrarna uppföljningssamtal en till två månader efter sista inskolningsdagen. Detta samtal varar ca en halvtimme och då förklarar inskolningsansvarig om hur det har fungerat på förskolan och hur inskolningen har varit.

Det är även viktigt att informera personalen på förskolan ifall barnet har en annan kost eller allergi. Vad för reaktioner barnet kan få samt hur barnet ska tas om hand vid en allergireaktion. I förskolan har vi ett eget skåp för de barn som är glutenallergiker med ett hjärta på skåpet. Detta för att synliggöra att dessa barn ska man vara uppmärksam mot.

Det är viktigt att föräldrarna är medvetna om sin roll inför inskolning. Det är du som förälder som är den trygga basen för barnet. Vilket innebär att de första dagarna är föräldern med barnet i verksamheten och därefter ökar vi gradvis med att föräldern går ifrån verksamheten.