Rutiner för klagomålshantering & synpunkter

Vid klagomål/synpunkter på verksamheten eller förskolans pedagoger vill vi uppmuntra till att framföra klagomål/synpunkter direkt med avdelningen eller den pedagog det berör. Om du efter kontakt ej är nöjd tas kontakt med rektor. Om du av någon anledning ej vill ta personlig kontakt med berörd pedagog kan du ta kontakt med rektor direkt.

Rektor tar emot klagomål/synpunkter och kontaktar samtliga som är berörda.

Rektor ansvarar för att återkoppling görs inom fyra veckor.

I vår förskola är en god relation med varje barn och familj viktig och den tar sin början då barnet börjar sin inskolning. Då har familjen möjlighet att se och bekanta sig med förskolans verksamhet samt att pedagogerna inhämtar information om barnet. Föräldrarna kan ta del av vad barnen gör i förskolan genom olika former såsom dokumentation på väggarna, dagligt bildspel och samtal.