Tjänsten Förskolelärare

Vi behöver löpande förskollärare till vår verksamhet. I rollen som förskollärare är du underställd förskolechefen och tillsammans med dina kollegor utveckla och forma verksamheten för de barnen och tillsammans med teamet skapa målen för Rayan förskoleverksamhet. Inom Rayan förskola arbetar vi aktivt med utveckling av pedagogisk dokumentation och vi hoppas att du har många tankar och funderingar kring hur vi bäst skall arbeta med detta i förskolan. Vår verksamhetsidé går ut på ledorden lyssnande, lärande och delaktighet som resulterar att ge våra barn goda kunskaper, samt förståelse och respekt för olikheter i en trygg och öppen atmosfär. Vi tror att alla har möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar och ser barnens kultur och ursprung som en tillgång.

Vi har som krav att du som söker är utbildad förskollärare eller motsvarande och vi värdesätter om du har kunskap om och/eller ett stort intresse för språkutveckling, rörelse och utomhus aktiviteter. Vi vill utveckla att använda olika metoder för att öka barnens välbefinnande och välmående, vilket vi anser är viktigt i vår verksamhet. Inom Rayan förskola tror vi att ett professionellt förhållningssätt mot barn, föräldrar och kollegor är en förutsättning för ett gott klimat och gott samarbete. Vi förväntar oss att våra medarbetare agerar med etik och moral i alla situationer samt att man verkar för en gemensam trivsel. Vi strävar efter att skapa ett klimat där medarbetare känner stolthet, engagemang och delaktighet. Genom att låta dessa begrepp prägla vår organisation ges förutsättningar att utveckla verksamheten och att ge den bästa servicen till såväl våra stora som våra små kunder.

Rayan förskola, är en fristående förskola i centrala Norrköping med ledorden delaktighet, lyssnande och lärande. Rayan förskola har en allmän profil och är en mångkulturell förskola. Vår lokal är beläggen i centrala Norrköping med ett grönt och fint område nära naturen och allmänna lekplatser. Förskolan har egen utegård med moderna och säkra lekutrustningar. Vi är ett privat alternativ och ett komplement till Kommunens egen förskoleverksamhet i Norrköping. Vi erbjuder en förskoleverksamhet för barn mellan 1 & 6 år, där vi önskar och strävar efter att alla barn, personal och föräldrar ska känna stor trygghet, glädje och gemenskap. Delaktighet, Lyssnande och Lärande ligger till grund för vår verksamhet. Grunden för det ligger också i förskolans värdegrund och läroplan Lpfö 98/2010. Vi öppnar 2 nya avdelningar på hösten 2017 och är i behov av att rekrytera duktiga och erfarna pedagoger.