Om oss

Vi är en mångkulturell och nyöppnad förskola med 30 inskrivna barn. Vi har tre avdelningar med ålder 1-3 år, 4 år och 5 år. På Rayan förskola lägger vi stor vikt vid att stödja barns intresse och språkutveckling genom att sjunga, läsa böcker, ha boksamtal, använda rim och ramsor, tecken som stöd m.m. Vi lägger även ner mycket tid på lärande lek, där barnen har ett stort tillfälle till att utveckla sin fantasi, identitet och självrespekt. Den lärande leken är viktig för att föra vidare barnkulturen och även ett sätt för barnen att hitta lösningar på egna problem. Leken är både på riktigt och på låtsas där det både finns glädje och djup allvar.

Vi är väldigt mån om våra barn på förskolan och vill att de ska utvecklas och må bra. Därför delar vi upp barnen i mindre grupper då vi har pedagogiska aktiviteter och sångstunder. Vi har lagt märke till att barnen är mer koncentrerade då det är mindre barn i en grupp. Det har även visat sig att de barn som inte vågar yttra sig i en större barngrupp vågar träda fram i en liten barngrupp. Vårt mål är att alla ska ha en lika stor chans till yttrande och utveckling vare sig barnen är blyga eller inte.