Vi på Rayan förskolan

Personalen har ansvaret för den pedagogiska verksamheten. Tillsammans med barnen skapar vi en varm och utvecklad miljö där både barn och föräldrar trivs. På Rayan förskolan arbetar det sex pedagoger för närvarande, med en blandning av utbildade förskolelärare samt barnskötare. Med den varierade kompetensen har vi goda förutsättningar att erbjuda en verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Ytterst ansvarig för hela verksamheten är rektor.

Alla era frågor har ett svar, alla era synpunkter är viktiga. Hör gärna av dig till oss på Rayan förskolan så hjälper vi dig.

Avdelningar
Månen 1-3 år
Stjärnan 4 år
Solen 5 år

Samtliga avdelningar nås på tele: 011-333 04 85