Där varje barn ska känna sig trygg och välkommen

Rayan Förskola är en mångkulturell förskola med 30 inskrivna barn. Vi lägger stor vikt vid att stödja barns intresse och språkutveckling genom att sjunga, läsa böcker, ha boksamtal, använda oss av rim och ramsor, tecken som stöd m.m.

Kontakta oss

Vår pedagogiska verksamhetsidé

Vi är en privat förskoleverksamhet i Norrköping som etablerades år 2015. Förskolan är belägen centralt i ett område vid gamla lasarettet med närhet till grönområde och närliggande fina parker. Vi har även gångavstånd till biblioteket, arbetsmuseum och färgargården som vi kontinuerligt besöker.

Rayan förskola erbjuder en verksamhet för barn mellan ett till sex år. Förskolan består av två avdelningar som fått namnen månen och solen. Avdelningen månen är för de yngre barnen och solen för de äldre barnen. Grunden till lärande samt utveckling på Rayan förskola är läroplanen för förskolan (Lpfö 18). Där vi arbetar för att utveckling, lärande och omsorg ska bilda en helhet och för att varje barn ska känna sig trygg och välkommen på Rayan förskola. Vi erbjuder skolskjuts till alla barn med upptagningsområde inom hela Norrköping.
Läs mer om verksamheten