Aktiviteter genomsyrar förskolans verksamhet

På Rayan förskolan försöker vi ge barnen det utrymme och tid som behövs i lekar och aktiviteter. Barnen delas även in i mindre grupper för att skapa lekro. De tillfällen något barn behöver hjälp med att komma in i leken då finns det vuxna där som stöd.

Kontakta oss